Dine rettigheder som flypassager iht. EU forordning 261/2004

Dine rettigheder som flypassager ved aflyste fly, flyforsinkelser eller overbookede afgange

Hvis dit fly er aflyst, overbooket eller forsinket i mere end 3 timer, har du krav på kompensation (erstatning) medmindre det skyldtes ekstraordinære omstændigheder. Kompensationen du kan få fra flyselskaberne er bestemt af EU som en slags "plaster på såret" for den ulejlighed en lang flyforsinkelse eller aflyst rejse kan medføre for dig som passager. Dette gælder for alle, uanset alder. Hvis man rejser med børn (inkl. spædbørn) kan der således også opnås kompensation for dem på samme vilkår som voksne - flyforsinkelsen eller aflysningen går jo også ud over barnet.

EU har derfor fastsat nogle faste beløb (som angivet nedenfor) som flyselskaberne skal betale, medmindre forsinkelsen, aflysningen eller overbookingen skyldtes ekstraordinære omstændigheder.


Kompensation for flyforsinkelse?

Hvor stor en kompensation du kan få for flyforsinkelse afhænger af hvor lang distancen på din rejse var og hvor du rejste fra og hvor meget senere end planlagt, du ankom til din slutdestination. Se tabellen nedenfor.

Kompensation for aflyst fly

Hvis du har været ude for en aflysning eller overbooking og flyselskabet er det de samme satser som der gælder for flyforsinkelser der er gældende. Dog, hvis flyselskabet tilbyder dig at rejse med et alternativt fly til destinationen, så er der tilfælde hvor kompensationsbeløbet halveres. Det er i tilfælde hvor flyet ankommer:

  • inden to timer til ankomstlufthavnen på rejser under 1.500km
  • inden tre timer på rejser mellem 1.500km og 3.500km, samt alle rejser på over 1.500km indenfor EU
  • inden fire timer for rejser på over 3.500km uden for EU

Hvornår gælder loven (forordning EU 261/2004)?

Loven anvendes hvis du flyver fra en EU lufthavn (uanset om selskabet indregistreret i EU) eller hvis du flyver fra et ikke-EU land til et EU land hvis selskabet er registreret i EU.

Afgangslufthavn Flyselskab indregistreret i EU Ikke-europæisk indregistreret flyselskab
Placeret i EU Ja Ja
Placeret uden for EU til EU Ja Nej

Størrelsen på din kompensation (erstatning)

Årsag Op til 1.500 km Mellem 1.500 og 3.500 km. Over 3.500 km - til/fra EU
Flyforsinkelse over 3 timer 1.875 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.
Aflyst fly eller overbooking 1.875 kr. 3.000 kr. 4.500 kr

Overbooking og nægtet boarding  

Såfremt flyselskabet har overbooket flyet og du derfor ikke kom med eller du på anden vis er blevet nægtet boarding, kan du være berettiget til kompensation på op til 4.500 kr. pr. passager - afhængig af flyrejsedistancen og den samlede forsinkelse. Der gælder en forældelsesfrist på 3 år, hvilket betyder at sager helt tilbage til 3 år gamle er berettiget til kompensation.

Såfremt flyselskabet har nægtet dig boarding på bagrrund af nedenstående, er du ikke er berettiget til kompensation:

  • At du ikke rettidigt har lavet check-in;
  • At du ikke har overholdt flyselskabets betingelser;
  • At du ikke har de nødvendige dokumenter, herunder f.eks. indrejsetilladelse, visum, pas;
  • Sikkerheds- eller helbredsmæssige forhold.


Mad og drikke, transport og betalt overnatning på hotel ved flyforsinkelse, aflyst fly eller overbookinger

Du kan også få dækket udgifter til mad og forfriskninger (og hotel hvis nødvendigt). Det gælder ved to timers forsinkelse på flyvninger op til 1.500 km; Tre timers forsinkelse på flyvninger længere end 1.500km i EU eller på mellem 1.500 og 3.500km uden for EU; og Fire timers forsinkelser på flyvninger uden for EU på mere end 3.500km

Se tabel ovenfor.Aflysning af flyafgang og omdirigeringer

Bliver dit fly aflyst eller omdirigeret, kan du som passager være berettiget til kompensation. Det afhænger dog af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen som angivet nedenfor.

Du kan have ret til kompensation såfremt:

Flyselskabet aflyser flyafgangen under 7 dage før afrejse, og du ankommer til slutdestinationen senere end 2 timer efter først planlagte ankomsttidspunkt.

Eller flyselskabet aflyser under 14 dage før afrejse og ankomst til slutdestinationen er mere end 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.