Dine rettigheder

Dine rettigheder som flypassager ved aflyste fly, flyforsinkelser eller overbookede afgange

Det er ikke mange danske flypassagerer der er klar over deres rettigheder i forbindelse med aflyste fly, flyforsinkelser eller overbookede afgange. Faktisk estimeres det, at kun 18% af den danske befolkning er vidende om, at forsinkede eller aflyste flyrejser berettiger dem til kompensation på op til 4.500 kr. pr. passager.

Flyforsinkelser eller aflysninger af flyrejser op til for 3 år siden kan være berettiget til kompensation (og i nogle tilfælde mere end 3 år!).

Lovgivningen på området (EU Forordning 261/2004) og omkringliggende retspraksis er kompliceret. Dette udnyttes i høj grad af mange flyselskaber, som derigennem ofte finder på at afvise passagereres berettigede krav om kompensation for den flyrejse forstyrrelse de har oplevet.
Faktisk så anslås det at ca 83% af alle berettigede krav om kompensation afvises af flyselskaberne med henvisning til ansvarsfritagende forhold (force majeure - ekstraordinære omstæændigheder) som ikke eksisterede. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at tage de rette juridiske skridt før at inddrive (tvinge) pengene fra flyselskaberne. Hos FlightHelp har vi specialiseret os indenfor kerneområderne i EU-forordningen der omhandler kompensation (erstatning) for aflyste fly, forsinkelser eller overbookinger, så du ikke selv skal tage kampen op mod flyselskaberne alene.

Hvorfor skal flyselskabet betale erstatning?

Hvis dit fly er aflyst, overbooket eller forsinket i mere end 3 timer, har du krav på kompensation (erstatning) medmindre det skyldtes force majeure omstændigheder. Kompensationen du kan få fra flyselskaberne er bestemt af EU som en slags "plaster på såret" for den ulejlighed en lang flyforsinkelse eller aflyst rejse kan medføre for dig som passager. Dette gælder for alle, uanset alder. Hvis man rejser med børn (inkl. spædbørn) kan der således også opnås kompensation for dem på samme vilkår som voksne - flyforsinkelsen eller aflysningen går jo også ud over barnet (og i særdeleshed forældrene), så det er kun rimeligt at denne gene også kompenseres.

EU har derfor fastsat nogle faste beløb (som angivet nedenfor) som flyselskaberne skal betale, medmindre de kan bevise at forsinkelsen eller aflysningen skyldtes force majeure forhold. Flyselskaberne undlader desværre ofte at informere passagerer om deres rettigheder på trods af, at de har faktisk pligt til at informere om disse og gøre opmærksom på hvordan man kan kræve udbetaling af sin berettigede kompensation.

Lad vores team af juridiske specialister håndtere din sag og undgå en lang og tidskrævende dialog med flyselskabet, som ofte blot vil afvise din sag med årsager som "force majeure", “ekstraordinære omstændigheder” eller “vejrforhold”. Vi sikrer, at du får den kompensation som du har krav på!

Tjek om den forstyrrelse du oplevede på din flyrejse kan give dig penge i lommen via vores beregner!


Hvor stor kompensation kan jeg få for flyforsinkelse?

Har du ligesom mange andre oplevet en flyforsinkelse, aflysning eller overbookning inden for de sidste 3 år, så kan du have krav på en økonomisk kompensation fra flyselskabet. Hvor stor en erstatning du kan få afhænger bl.a. af hvor lang distancen på din rejse var, hvor du rejste fra og til og hvor flyselskabet du rejste (eller skulle have rejst) med er indregistreret. Se tabellen nedenfor og find det beløb kan være berettiget til. Vores kompensationsberegner tager højde for alle disse forhold og lader dig beregne størrelsen på dit krav på ca. 1 minut.

Hvor stor kompensation kan jeg få for aflyst fly

Hvis du har været ude for en aflysning eller overbooking og flyselskabet er det de samme satser som der gælder for flyforsinkelser der er gældende. Det eneste "men" er hvis flyselskabet tilbyder dig at rejse med et alternativt fly til destinationen, så er der tilfælde hvor kompensationsbeløbet halveres. Det er i tilfælde hvor flyet ankommer:

  • inden to timer til ankomstlufthavnen på rejser under 1.500km
  • inden tre timer på rejser mellem 1.500km og 3.500km, samt alle rejser på over 1.500km indenfor EU
  • inden fire timer for rejser på over 3.500km uden for EU

Hvornår gælder loven?

Her kan du se hvornår du kan være berettiget til kompensation. EU-forordningen anvendes hvis du flyver fra et ikke EU land til et EU land, hvis selskabet er fra EU. Derudover kan du være berettiget hvis du flyver fra en EU lufthavn uanset om selskabet er registreret i EU eller ej.

Afgangslufthavn Flyselskab indregistreret i EU Ikke-europæisk indregistreret flyselskab
Placeret i EU Ja Ja
Placeret uden for EU til EU Ja Nej

Størrelsen på din kompensation (erstatning)

Årsag Op til 1.500 km Mellem 1.500 og 3.500 km. Over 3.500 km - til/fra EU
Flyforsinkelse over 3 timer 1.875 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.
Aflyst fly eller overbooking 1.875 kr. 3.000 kr. 4.500 kr

Overbooking og nægtet boarding  

Såfremt flyselskabet har overbooket flyet og du derfor ikke kom med eller du på anden vis er blevet nægtet boarding, så er du ofte berettiget til kompensation på op til 4.500 kr. pr. passager - afhængig af flyrejsedistancen og den samlede forsinkelse. Der gælder en forældelsesfrist på 3 år, hvilket betyder at sager helt tilbage til 3 år gamle er berettiget til kompensation.

Såfremt flyselskabet har nægtet dig boarding på bagrrund af nedenstående, kan det dog være at du ikke er berettiget til kompensation. Hvis du opretter en sag så laver vi en gratis vurdering af din sag og alle forholdene i forbindelse hermed:

  • At du ikke rettidigt har lavet check-in;
  • At du ikke har overholdt flyselskabets betingelser;
  • At du ikke har de nødvendige dokumenter, herunder f.eks.. indrejsetilladelse, visum, pas;
  • Sikkerheds- eller helbredsmæssige forhold.


Mad og drikke, transport og betalt overnatning på hotel ved flyforsinkelse, aflyst fly eller overbookinger

Som passager kan, som nævnt ovenfor, man være berettiget til kompensation ved forsinket ankomst på slutdestinationen på op til 4.500 kr. og derudover også til udgifter som du har haft til mad og forfriskninger (og hotel hvis nødvendigt).

Hvad og hvor meget du er berettiget til kan du se ovenfor.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har krav på mad og forfriskninger i ventetiden. Sørg derfor for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid. FlightHelp hjælper dig med at få det refunderet efterfølgende.



Aflysning af flyafgang og omdirigeringer

Bliver dit fly aflyst eller omdirigeret, kan du som passager være berettiget til kompensation. Det afhænger dog af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen.

Du kan have ret til kompensation såfremt:

Flyselskabet aflyser flyafgangen under 7 dage før afrejse, og du ankommer til slutdestinationen senere end 2 timer efter først planlagte ankomsttidspunkt.

Eller flyselskabet aflyser under 14 dage før afrejse og ankomst til slutdestinationen er mere end 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.

 Ud over kompensationen som anført ovenfor, kan du også have ret til yderligere måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail og betalt hotelophold samt transport dertil og fra, hvis overnatning bliver nødvendig.