Persondatapolitik

1. Introduktion

Formålet med FlightHelp’s persondatapolitik er at forklare hvordan der i FlightHelp indsamles, behandles og beskyttes Kunders personoplysninger.

FlightHelp har en klar ambition om at minimere behandlingen af Kunders personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles med det formål at oplyse Kunden om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder Kunden kan gøre brug af.

FlightHelp indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores Kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores Kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig er FlightHelp ApS, Søsvinget 53, 8250 Egå C, CVR-nr. 39818582

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet heri, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os på info@flighthelp.dk.

3. Hvilke oplysninger indsamles der

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på Kunden, flyrejseplan.

Pas eller øvrig legitimation efterspørges fra tid til anden af Flyselskaberne. Det er udelukkende Kundens beslutning om denne vil dele sådan personfølsomt materiale og efterspørges kun af FlightHelp såfremt det er krævet af Flyselskabet for den videre behandling af sagen.

4. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed prioriteres højt i FlightHelp. Vi arbejder seriøst og professionelt med infomationssikkerhed og sletter personoplysninger, når vi ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem.

FlightHelp har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre Kunders personfølsomme oplysninger mod misbrug og at de ikke hændeligt eller ulovligt bliver, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

FlightHelps interne sikkerhedsforanstaltninger gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Alle FlightHelp’s medarbejdere har tavshedspligt i forbindelse med deres arbejde, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

5. Dine rettigheder

Kunden kan altid kontakte FlightHelp og få indsigt i, hvilke personoplysninger FlightHelp behandler, ligesom Kunden kan berigtige eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis Kunden ønsker, at FlightHelp begrænser behandlingen eller sletter personoplysninger, eller ønsker at gøre indsigelse mod FlightHelp’s behandling af personoplysninger, bedes Kunden tage skriftlig kontakt til din sagsbehandler hos FlightHelp. Du kan endvidere kontakte FlightHelp, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet (anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om FlightHelp’s behandling af dine personoplysninger tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte din sagsbehandler.

Klage

Hvis du ønsker at klage over FlightHelp’s behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til din sagsbehandler. Vi vil behandle klagen hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over FlightHelp’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler

De regler der gælder for FlightHelp’s behandling af dine personoplysninger findes i:

  • Persondataloven (indtil 25. maj 2018);
  • Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018);
  • Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018);
  • FlightHelp’s persondatapolitik (i de tilfælde kravene til behandling er strengere end iht. gældende lov)